Certificare ISO 37001

ISO 37001 este primul standard internațional pentru sisteme de management anticorupție care își
propune să ajute organizațiile să lupte contra acestui risc în cadrul activităților lor, la toate nivelurile
lanțurilor valorice mondiale.

Furnizând un cadru general flexibil, destinat prevenirii, detectării şi tratării problemelor corupției, ISO
37001 va permite organizațiilor să reducă riscurile și costurile unui dezastru.

ISO 37001 se bazează pe recomandările diferitelor guverne şi organizaţii precum Camera Internaţională
de Comerţ sau Organizaţia de Cooperarea şi Dezvoltare Economică, care reprezintă un consens mondial
cu privire la cele mai bune practici de luptă împotriva corupţiei. Standardul a fost elaborat de comitetul
de proiect ISO/PC 278, Sisteme de management anti-mită, al cărui secretariat este asigurat de BSI,
membru al ISO pentru Marea Britanie.

„Corupţia este un risc economic important în numeroase state şi sectoare. În multe cazuri, se consideră
că ea „facilitează afacerile”. O conștientizare a pagubelor provocate de această practică pentru ţări,
organizaţii şi indivizi pledează în favoarea unei acţiuni eficace pentru a stârpi acest fenomen”. – Neil Stansbury

Neil Stansbury consideră că ISO 37001 a fost elaborat astfel încât să poată fi utilizat cu uşurinţă de către
orice tip de organizaţie, indiferent de locul în care îşi exercită activitatea.

„Factori precum dimensiunea organizaţiei, ţările şi sectoarele în care îşi desfăşoară activitatea,
caracterul, amploarea şi complexitatea activităţilor sale influenţează riscul de corupţie. Iată de ce ISO
37001 preconizează ca organizaţia să implementeze politici, proceduri şi mijloace de control
corespunzătoare”. – Neil Stansbury

Numeroase organizaţii au investit deja timp şi resurse materiale pentru a dezvolta sisteme şi procese
interne destinate a preveni corupţia.

ISO 37001 îşi propune să susţină şi să intensifice aceste eforturi, veghind la transparenţa şi la claritatea
măsurilor, a mijloacelor de control care trebuie aplicate de organizaţii pentru o implementare eficientă
şi eficace.