Certificare ISO

Formarea tarifului de certificare ISO

Datorită faptului că formarea unui preţ avantajos, în vederea certificării sistemului de management implementat în cadrul organizaţiei dumneavoastră, prezintă un interes deosebit pentru noi, vă putem creea o ofertă personalizată.

Cum vă putem ajuta?

Nu ezitați să ne contactați și împreună vom găsi soluția optimă pentru dumneavoastră.

Dacă doriți o ofertă de preț personalizată vă rugăm solicitați aici

Etapele principale pentru obţinerea şi menţinerea unui certificat pentru sistemul de management sunt:

  • Sistem de management care funcţionează de 3 luni;
  • Audit intern care cuprinde toate procesele;
  • Realizarea analizei efectuate de management;
  • Evaluarea conformităţii sistemului de management implementat şi funcţional conform standardului de referinţă şi decizie privind acordarea certificatului;
  • Unicert International Group publică în mod oficial acordarea certificatului care este luat în evidenţa organizaţiilor certificate.

AUDITUL DE SUPRAVEGHERE

Condiţia menţinerii valabilităţii certificatului este încheierea cu succes a auditului de supraveghere. În cei 3 ani de valabilitate a certificatului, Unicert International Group desfăşoară anual câte un audit de supraveghere în scopul verificării funcţionării corespunzătoare a sistemului de management.

Precede auditul de certificare în scopul simplificării şi al asigurării succesului acestuia.

În cazul expirării termenului de valabilitate a certificatului se impune procedura de recertificare în scopul menţinerii eficienţei continue a sistemului de management.

Drepturile si obligatiile clientilor certificati de UNICERT

Extras din contractul formular cod UIG – 84

Beneficiar = Client, Prestator = Unicert

Beneficiarul se angajează ca, în perioada valabilităţii certificatului (certificatelor), să se refere în mod corespunzător la statutul certificatului, să utilizeze sigla / siglele, emblema / emblemele, logo-ul / logo-urile, documentele predate, concomitent cu certificatul, conform cerinţelor din „Condiţiile utilizării certificatului şi a emblemei de certificare”. Nu se admite folosirea denaturată a acestora

Beneficiarul se angajează ca, o dată cu expirarea valabilităţii certificatului / certificatelor, (în cazul în care nu se cere reînnoirea certificatului / certificatelor, respectiv pe perioada eventualei suspendări sau retrageri,) referirile cu privire la certificarea sistemului său de management să înceteze în toate acele locuri unde acestea au existat anterior.

Beneficiarul se angajează ca, în timpul valabilităţii certificatului / certificatelor, atunci când clientul Beneficiarului se adresează Prestatorului cu plângere / reclamaţie privind sistemul de management al Beneficiarului, atunci Beneficiarul acceptă să se supună verificării reclamaţiei efectuate de către Prestator.

Beneficiarul, pe parcursul procesului de certificare, are dreptul să formuleze reclamaţii sau să facă contestaţii pe care, în situaţia oportună, Prestatorul le verifică, conform procedurilor interne.

Dacă în activitatea sau organizaţia Beneficiarului intervin modificări substanţiale, care afectează sistemul de management, (ex. schimbarea domeniului de aplicare a certificatului, modificări în înregistrarea juridică a organizaţiei, schimbarea conducătorului firmei / a persoanei de legătură / , atunci aceste modificări se aduc, neîntârziat, (în termen de maxim 3 zile lucrătoare) la cunoştinţa Prestatorului.

În cazul în care Beneficiarul nu asigură desfăşurarea auditurilor de supraveghere, conform normelor în vigoare, sau nu onorează cheltuielile pentru serviciile prestate, Prestatorul suspendă certificatul Beneficiarului, respectiv retrage certificatul şi publică motivele acţiunii pe site-ul www.unicert.ro

Servicii

Certificare ISO. Certificare sistemului de management al calitatii conform ISO 9001

În concursul tot mai acerb dintre societăţile comerciale se doreşte necesitatea implementării unui sistem de management al calităţii certificat ISO 9001 pentru a câştiga teren în faţa concurenţei.

read more
Certificarea sistemelor de management de mediu, conform standardului de referinţă SR EN ISO 14001

Implementarea şi funcţionarea Sistemului de Management de Mediu facilitează protejarea resurselor naturale, diminuarea poluării şi a riscurilor, în interesul apărării sănătăţii lucrătorilor şi a locuitorilor.

read more
Certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. OHSAS: 18001

Standardul de referinţă pentru evaluarea riscului cu referire la Sănătătea şi Securitatea Ocupaţională stabileşte cerinţele pentru implementarea Sistemelor de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale pentru ca, în cadrul unei organizaţii, să existe posibilitatea ţinerii sub control a riscurilor şi corectarea funcţionării activităţii de zi de zi.

read more
Certificarea ISO 27001. Certificarea sistemului de management al securității informației

Fiecare sistem informatic are nevoie de protejare, dar cea mai eficientă protecție poate fi dezvoltată cu ajutorul unui sistem de management al securității informației bazată pe ISO 27001.

read more
Certificarea sistemului de management al siguranţei alimentare, conform standardului de referinţă SR EN ISO 22000

Standardul ISO 22000:2005 reprezintă un îndrumător pentru organizaţiile aparţinătoare lanţului alimentar care optează pentru implementarea şi funcţionarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor eficient.

read more

Dacă doriți o ofertă de preț personalizată vă rugăm solicitați aici