Certificare SR ISO 45001

Etapele certificarii SR ISO 45001

Din perspectiva managementului de vârf nu poate fi trecut cu vederea faptul că, asemeni ţărilor avansate, şi în ţara noastră se pune acut problema reglementării naţionale şi internaţionale stringente a domeniului protecţiei muncii.

Se semnalează exigenţa proceselor judecătoreşti, se pot da amenzi de ordinul miilor (RON), care, din punctul de vedere al conducerii societăţilor, pot spori substanţial cheltuielile de funcţionare şi pot afecta pe termen lung imaginea societăţii. Pe piaţă, transparenţa şi siguranţa remarcabilă a protecţiei muncii reprezintă obiectul unei concurenţe reale.

Nenumărate exemple confirmă faptul că o serie de accidente grave şi boli profesionale, respectiv alte consecinţe grave ale acestora (procese, alterarea imaginii societăţii, etc.) puteau fi evitate dacă societatea ar fi fost preocupată mai intens de asigurarea unor condiţii de muncă care nu periclitează siguranţa şi sănătatea sau dacă ar fi exercitat un control riguros, sistematic asupra acestor condiţii de muncă şi dacă personalul şi-ar fi cunoscut îndatoririle şi ar fi respectat disciplina muncii.

Estimările făcute cu referire la accidente demonstrează faptul că suma alocată în caz de accidente depăşeşte cu mult cheltuielile destinate cazurilor de rănire, cheltuieli pe care societatea de asigurări le returnează. Valoarea cheltuielilor rezultate din cazuri de răniri şi îmbolnăviri când nu există asigurare, poate fi încincită sau chiar de cincizeci de ori mai mare.

Standardul de referinţă pentru evaluarea riscului cu referire la Sănătătea şi Securitatea Ocupaţională stabileşte cerinţele pentru implementarea Sistemelor de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale pentru ca, în cadrul unei organizaţii, să existe posibilitatea ţinerii sub control a riscurilor şi corectarea funcţionării activităţii de zi de zi.

Standardul de referinţă se aplică în cadrul oricărei societăţi care se străduieşte să creeze şi să implementeze un asemenea sistem de management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale care să sisteze toate riscurile angajatorilor şi ale părţilor interesate, sau să diminueze mărimea acestora. De asemenea, acest standard de referinţă se aplică de către societăţile care sunt expuse, prin specificul activităţilor lor, riscurilor.

Aplicarea şi implementarea unui sistem de management conform cerinţelor din standardul de referinţă se realizează voluntar de către organizaţie; astfel se justifică angajamentul acesteia în direcţia protecţiei muncii. Corespunzător politicii din domeniul protecţiei muncii se îmbunătăţeşte sistematic mediul de lucru, se îmbunătăţesc permanent condiţiile de muncă, realizarea acestor obiective nefiind obligatorie simultan în toate domeniile activităţii.

Funcţionalitatea corespunzătoare a sistemului implementat este condiţionată şi de auditurile sistematice, care furnizează, în acelaşi timp, informaţii conducerii cu privire la stadiul actual al sistemului actual; astfel există posibilitatea corectării din timp a oricărei neconformităţi apărute pe parcursul activităţii desfăşurate.

De ce este necesară aplicarea SMSSM (Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă) în realizarea cerinţelor protecţiei muncii?

Prin aplicarea SMSSM în realizarea cerinţelor protecţiei muncii se urmăreşte:

  • rezolvarea optimă a problemelor legate de protecţia muncii;
  • facilitarea realizării conformităţii legale;
  • reducerea cheltuielilor , diminuarea numărului şi gravităţii accidentelor.

Cine este interesat de aplicarea SMSSM (Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă) în realizarea cerinţelor protecţiei muncii?

Sunt interesate acele societăţi care doresc:

  • reglementarea activităţii de protecţie a muncii,
  • implementarea sistemului de management integrat,
  • prevenirea problemelor legate de mediul de lucru, sistarea, diminuarea problemelor existente şi, prin intermediul acestora, îmbunătăţirea realizărilor legate de protecţia muncii, perfecţionarea acestor activităţi.

Ce activităţi trebuie să întreprindeţi pentru a deveni partenerul nostru?
În cazul în care sunteţi interesaţi de oferta noastră, puteţi intra în posesia tuturor informaţiilor prin intermediul managerilor noştri de certificare. În baza stabilirii unei înţelegeri unanime, vă rugăm să completaţi cererea de ofertă pentru certificare pe carte s-o expediaţi pe adresa noastră, sau cererea de ofertă electronică de pe prima pagină.

Salutăm prezenţa D-vs. în rândul partenerilor noştri certificaţi şi, drept dovadă, vă trimitem alăturat o ofertă de certificare avantajoasă.

Cum vă putem ajuta?

Nu ezitați să ne contactați și împreună vom găsi soluția optimă pentru dumneavoastră.

Dacă doriți o ofertă de preț personalizată vă rugăm solicitați aici