Documente de certificare - UNICERT

REGULAMENTUL DE UTILIZARE A MĂRCII UNICERT

Utilizarea certificatelor şi a siglei

 

 

 1. Clienţii cu sistem de management certificat de către UNICERT au dreptul de a folosi emblemele UNICERT numai în perioada de valabilitate a certificatului deţinut.
 2. Clientul nu poate utiliza certificarea sistemului său de management în scopul prejudicierii organismului de certificare şi nu are dreptul de a face astfel de declaraţii privind certificarea sa care ar da ocazia la interpretări greşite. Certificatul nu poate fi utilizat de către client în scopul demonstrării statutului său juridic.
 3. În cazul în care domeniul de aplicare a sistemului de management nu se extinde asupra întregului ansamblu al organizaţiei clientului şi asupra întregii activităţi, atunci certificatele pot fi utilizate numai cu referire la activităţile certificate, iar în momentul utilizării emblemelor nu trebuie să se creeze impresia că organizaţia în întregul ei şi/sau toate activităţile acesteia sunt certificate. UNICERT are drept de control asupra acestui aspect.
 4. Emblema de certificare a UNICERT. poate fi utilizată numai împreună cu numele clientului certificat, cu numărul de înregistrare lizibil al certificatului, respectiv cu marca standardului de referinţă ( ex. SR EN ISO 9001). Clientul nu are dreptul să aducă modificări aspectului grafic al emblemei de certificare, dar poate să utilizeze emblema într-o formă atractivă, în nuanţe de alb-negru sau, conform anexei – color). Organismul de certificare UNICERT, emite certificatul împreună cu emblema de certificare şi regulile utilizării acestora.
 5. Clientul are permisiunea să folosească emblema de certificare a UNICERT pe documentele şi formularele cu caracter comercial necesare activităţii sale. În cazul folosirii documentelor legate de produse/servicii, emblema de certificare nu poate fi folosită într-o manieră care ar putea genera constatarea că UNICERT. a certificat produsele/serviciile înseşi. Însuşi pe produs sau pe ambalajul care intră în contact direct cu produsul nu se permite utilizarea emblemei de certificare a UNICERT. Pe ambalajul colectiv pot fi utilizate următoarele: ex.”Produs într-un sistem de management conform SR EN ISO 9001 şi/sau SR EN ISO 14001.”
 6. În procesul utilizării emblemei de certificare a UNICERT.,clientul trebuie să respecte normele concurenţei loiale.
 7. Dreptul de utilizare a emblemei de certificare a UNICERT. nu poate fi cedat entităţii certificate fără aprobarea scrisă a Directorului General al UNICERT. şi nu poate fi cedat la un terţ chiar dacă acesta are licenţă sau este succesor. Acesta nu poate fi obiectul vreunei tranzacţii.
 8. UNICERT trebuie despăgubit şi absolvit de orice răspundere de către clientul cu certificare UNICERT în cazul în care o terţă parte ridică orice fel de obiecţii cu privire la utilizarea ilegală a emblemei.
 9. În cazul folosirii eronate sau ilegale a mărcii, a certificatului şi a emblemei, UNICERT. poate întreprinde următoarele acţiuni:
  • publicarea  măsurilor corective din partea UNICERT. şi/ sau clientului;
  • aducerea în atenţia opiniei publice a utilizării eronate sau ilegale;
  • suspendarea / retragerea valabilităţii certificatului;
  • intentarea acţiunii judecătoreşti;
  • alte măsuri.
 1. În cazul suspendării certificatului clientului, utilizarea certificatului şi a emblemei de certificare trebuie întreruptă. În cazul retragerii sau a expirării termenului de valabilitate a certificatului – dacă nu se iniţiază acţiuni de reînnoire a certificatului – clienţii trebuie să sisteze neîntârziat utilizarea mărcilor peste tot unde acestea au fost utilizate anterior.

Emblema UNICERT. poate fi utilizată numai în anumite condiţii:

 • cu indicarea denumirii organizaţiei (secţiei ) certificate ;
 • cu specificarea numărului de înregistrare a certificatului;
 • cu referire la standardele de referinţă în perioada de valabilitate a certificatului;
 • în cadrul domeniului de aplicare a certificatului;
 • de către organizaţia certificată ( primul proprietar legal );
 • fără nici o modificare.

Mărirea sau micşorarea sunt admise împreună cu păstrarea culorilor prestabilite .

Emblemele pot fi expuse pe documente, inscripţii, în vitrine, în anunţuri publicitare, în documentele cu caracter general ale organizaţiei, cu indicarea clară a domeniului de activitate sau a temei certificării.

De asemenea emblemele pot fi utilizate pe ambalajele colective, numai în cazul în care aceste  ambalaje conţin următoarele:

 • produs într-un sistem de management de, conform ISO 9001 şi /sau 14001 si/sau OHSAS 18001.

Nu pot fi utilizate embleme combinate, nici pe produse şi nici pe ambalajul care ajunge la consumatorul final (ex. pe ambalajul de carton folosit pentru îmbutelierea laptelui sau ambalajul care serveşte la împachetarea a 500 de coli A4).

Cum vă putem ajuta?

Nu ezitați să ne contactați și împreună vom găsi soluția optimă pentru dumneavoastră.

Dacă doriți o ofertă de preț personalizată vă rugăm solicitați aici