Nota de informare privind procesarea datelor cu caracter personal

UNICERT S.R.L., cu sediul în Oradea str. Mimozei nr. 10, judeșul Bihor, telefon 0724/237031, e-mail office@unicert.ro, CUI RO 33036086, Nr. de ordine în registrul comerțului: J05/599/2014, în calitate de operator, declară că toate datele personale sunt considerate strict confidențiale și sunt tratate în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaie a acestor date.
UNICERT S.R.L., asigură pastrarea, securitatea și confidentialitatea tuturor datelor/informatiilor personale obtinute sau create in cursul activitatilor ce fac obiectul contractului cu clientul (evaluare si certificare, instruire, etc) si care sunt necesare pentru desfasurarea procesului contractat.
Datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor primite, astfel:
• oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;
• pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea;
• pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare;
• pentru conformare cu legile în vigoare;
• pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul nostru sau pentru a vă invita la seminariile sau cursurile organizate.

LISTA CU DATE TRANSMISE
Date personale transmise Persoane vizate Scopul transmiterii Destinatarul datelor transmise
Numele și prenumele, Adresa de email, Organizatia, Funcția Reprezentantul legal, Persoana de contact a organizațiilor certificate cu un Sistem de Management cu acreditare RENAR Conformare cu cerințele de acreditare UNICERT S.R.L., RENAR – Asociația de Acreditare din România
Numele și prenumele, Adresa de email, Organizatia, Funcția Reprezentantul legal, Persoana de contact a organizațiilor certificate cu un Sistem de Management cu UNICERT S.R.L., Conformare cu cerințele de acreditare UNICERT S.R.L.,
Numele și prenumele, data nașterii, CNP, locul nașterii, prenumele parintilor Absolvenții cursurilor autorizate ANC Conformare cu cerințele de autorizare UNICERT S.R.L. Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC
Numele și prenumele, data nașterii, CNP, locul nașterii Absolvenții cursurilor organizate de UNICERT EAE Conformare cu cerințele legale UNICERT EAE

Vom prelucra aceste date pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.
Toate datele personale sunt stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara si sunt distribuite către terțe părți numai dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale sau de acreditare, cum ar fi:

• Organismul National de Acreditare (RENAR)
• servicii de curierat, servicii IT, servicii bancare;
• auditori, experti;
• autorități de reglementare, autoritati publice pentru conformitate cu reglementarile aplicabile.

UNICERT S.R.L. va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specific domeniului nostru de activitate, conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).
În limitele legii, vă oferim posibilitatea de a vă exercita celelalte drepturi pe care le aveți conform legislației în vigoare:

• dreptul de informare si de acces la datele proprii;
• dreptul de rectificare a datelor inexacte sau completare a datelor proprii;
• dreptul de stergere a datelor, in situatia in care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, prelucrarea nu este legala sau alte cazuri prevazute de Regulament;
• dreptul la restrictionarea prelucrarii, in situatia in care este contestata exactitatea datelor, precum si alte cazuri prevazute de lege;
• dreptul de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor;
• dreptul de portabilitate a datelor;
• dreptul de opozitie de prelucrare a datelor;
• dreptul de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
• dreptul de retragere a consimtamantului, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Toti clientii UNICERT S.R.L. isi pot exercita drepturile mai sus mentionate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la office@unicert.ro sau prin posta la adresa UNICERT S.R.L. din Oradea, strada Mimozei nr.10, jud. Bihor .

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați politica nostră de confidențialitate de pe site-ul nostru (www.unicert.ro sau https://unicert.ro).

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care vă prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor din UNICERT la adresa de e-mail office@unicert.ro, la telefon 0724237031.

Descarca

Dacă doriți o ofertă de preț personalizată vă rugăm solicitați aici