Certificarea sistemului de management al siguranţei alimentare, conform standardului de referinţă SR EN ISO 22000

ISO 22000 - Unicert.ro

Certificare SR EN ISO 22000
Etapele certificarii

Standardul ISO 22000:2005 reprezintă un îndrumător pentru organizaţiile aparţinătoare lanţului alimentar care optează pentru implementarea şi funcţionarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor eficient. Este vorba despre cei implicaţi direct în lanţul alimentar (ca de ex. producătorii de furaje, producătorii agricoli, producătorii de alimente şi comercianţii, operatorii de unităţi de alimentaţie publică, operatorii de depozitare şi transport, etc.), respectiv cei implicaţi indirect în lanţul alimentar (substanţe pentru ocrotirea plantelor, îngrăşăminte chimice, producătorii de medicamente de uz veterinar, maşini pentru industria alimentară, producătorii de agenţi de curăţenie şi igienizare, producătorii de materiale de ambalat, etc.)
Standardul a fost conceput pentru a fi posibilă certificarea sistemului de management al siguranţei alimentelor, ca urmare a obligativităţii certificării acestui sistem într-o serie de ţări a lumii, ca de altfel şi în ţara noastră ( prin intermediul Comisiei de elaborare a Codex Alimentarius FAO/WHO). Versiunea finală a standardului a fost aprobată de către 150 de ţări.

Standardul ISO 22000:2005 cuprinde principiile de bază şi etapele de aplicare ale sistemului HACCP. Cu ajutorul cerinţelor ce urmează a fi auditate, combină (stabileşte o relaţie între planul HACCP şi programele preliminare (PRP) planul HACCP cu programele preliminare (PRP). Cheia de succes al unui sistem de management al siguranţei alimentelor eficient constă în analiza pericolelor. Standardul conţine şi 3 anexe cu caracter informaţional.

Sistemul de management al siguranţei alimentelor implementat conform standardului ISO 22000:20005

care conţine cerinţele referitoare la societăţile membre ale lanţului alimentar, poate fi certificat el însuşi. În acelaşi timp, cerinţele ce derivă din structura sa pot fi integrate împreună cu alte sisteme de management, cu sistemul de management SR EN ISO 9001.2001, cu sistemul de management SR EN ISO 14001:2005, împreună cu acestea sau prin aderare ulterioară la acestea.
Începând cu pământul productiv şi terminând cu masa ca obiect, în întregul lanţ alimentar, pretenţia legitimă a consumatorilor o reprezintă siguranţa alimentului. Corespunzător normelor ţărilor Uniunii Europene şi ţara noastră a prevăzut, în vederea asigurării siguranţei alimentelor legislaţia corespunzătoare care implică implementarea acestui sistem de management conform cerinţelor din standardul ISO 22000:2005.

Ce activităţi trebuie să întreprindeţi pentru a deveni partenerul nostru?

În cazul în care sunteţi interesaţi de oferta noastră, puteţi intra în posesia tuturor informaţiilor prin intermediul managerilor noştri de certificare. În baza stabilirii unei înţelegeri unanime, vă rugăm să completaţi cererea de ofertă pe carte s-o expediaţi pe adresa noastră.
Salutăm prezenţa D-vs. în rândul partenerilor noştri şi, drept dovadă, vă trimitem alăturat o ofertă avantajoasă.

Cum vă putem ajuta?

Nu ezitați să ne contactați și împreună vom găsi soluția optimă pentru dumneavoastră.

Dacă doriți o ofertă de preț personalizată vă rugăm solicitați aici