Câteva ideii pentru adaptarea sistemului de management la cerințele noi!

Standardul ISO 9001:2015 se bazează pe următoarele principii:

 • Orientarea către client;
 • Leadership;
 • Angajamentul personalului;
 • Abordare bazată pe procese;
 • Îmbunătățire;
 • Luarea de decizii pe bază de dovezi;
 • Managementul relațiilor.

 

Acest standard internațional susține principiul bazat pe abordarea bazată pe procese, atunci când se dezvoltă se implementează și se menține un sistem de management al calității.

Identificarea, înțelegerea și controlarea proceselor din cadrul sistemului propriu de management contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de managementul de vârf. Acestă metodă de abordare procesuală permite organizației să controleze interdependențele și colerările dintre procesele identificate în așa fel încât îmbunătățirea sistemului să fie una generală.

Procesele identificate în cadrul sistemului trebuie controlate și gestionate sistematic, în așa fel încât să atingă rezultatele planificate. Pentru controlarea și gestionarea proceselor identificate în cadrul sistemului, se poate utiliza ciclul lui Deming, ciclul PDCA, împreună cu gândirea pe bază de risc care ajută atingerea beneficiilor, respectiv oportunităților dorite și totodată previne apariția unor rezultate nedorite, cum ar fi unele neconformități în procesele identificate sau reclamații din partea clienților.

Prescurtarea PDCA are următoarea semnificație P=Plan, D=Do, C=Check și A= Act adică în lb. română PEVA,

 

 • P=Planifică- Planifică obiectivele sistemului de management al calității și procesele sale. Se stabilesc resursele necesare în vederea obținerii rezultatelor conform cerințelor implicite și explicite ale clienților și în conformitate cu politica referitoare la calitate. Tot aici se tratează și riscurile și oportunitățile identificate;
 • E=Execută– Execută planul
 • V=Verifică-Verifică, măsoară performanța proceselor, respectiv conformitatea produselor, serviciilor față de obiective, politici, cerințele clienților și activități planificate și, în final, ne oferă rezultate;
 • A=Acționează– Întreprinde activități în vederea îmbunătățirii proceselor în funcție de necesități.

Pentru atingerea EFICIENȚEI dorite, fiecare activitate, fiecare proces, din cadrul organizației trebuie să respecte acest principiu care ne oferă ciclul lui Deming

Pentru o implementare eficientă al cerințelor formulate în cadrul standardului ISO 9001:2015 este necesar să cunoaștem mai bine aceste cerințe. În cele ce urmează, vom prezenta capitole din standard sub formă unor figuri explicative împreună cu explicațiile necesare

Pentru o înțelegere mai bună a capitolelor de la 4 la 10 din standardul ISO 9001 ediția 2015 și cum sunt grupate luând ca bază ciclul PDCA, consultați capitolul 5 din curs.

 Lasă un răspuns