CONTEMPORAN PROIECT S.R.L.

M1
Organizație CONTEMPORAN PROIECT S.R.L.
Locație România, Oradea
Standard SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015

SR ISO 45001:2023

Nr. Certificat UIG – 1014 – EI – 736

UIG – 1031 – EI – 351

UIG – 1015 – EI – 213

Domenii Proiectare construcţii civile şi industriale.

Proiectare drumuri şi reţele de alimentare cu apă şi
canalizare, reţele electrice.

Status Valid