CONTEMPORAN PROIECT S.R.L.

M1
Organizație CONTEMPORAN PROIECT S.R.L.
Locație România, Oradea
Standard SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2023
Nr. Certificat UIG – 1014 – EI – 736, UIG – 1031 – EI – 351, UIG – 1015 – EI – 213
Domenii Proiectare construcţii civile şi industriale.

Proiectare drumuri şi reţele de alimentare cu apă şi
canalizare, reţele electrice.

Status Valid