ENERGETIC MONTREL S.R.L.

M4, M5
Organizație ENERGETIC MONTREL S.R.L.
Locație România, Păușa
Standard SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015

Nr. Certificat UIG – 1014 – ES – 1206

UIG – 1031 – ES – 647

Domenii Execuție și Proiectare instalații electrice de joasă
și medie tensiune (0,4Kv-20Kv).
Execuție și Proiectare centrale electrice fotovoltaice.
Status Valid