INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI ”ALESSANDRESCU-RUSESCU”

M2
Organizație INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI ”ALESSANDRESCU-RUSESCU”
Locație România, București
Standard SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 22000:2019
Nr. Certificat UIG – 1014 – EI – 707, UIG – 1020 – EI – 34
Domenii Servicii medicale spitaliceşti, ambulatoriu integrat, investigaţii de laborator şi paraclinice, cercetare ştiinţifică şi îndrumare metodologică.
Status Valid