MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

M2
Organizație MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Locație Sediu: România, București sector 5 Bd. Libertății nr. 16, latura Nord, cod poștal 050706

MDLPA îşi desfăşoară activitatea în spaţii din următoarele sedii din Bucureşti:

Bulevardul Libertăţii nr. 16, tronsoanele I, V şi VI, latura nord, sectorul 5,

Bulevardul Libertăţii nr. 14, tronsoanele V şi VI, latura sud, sectorul 5,

Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1

Standard SR EN ISO 9001:2015

SR ISO 37001:2017

Nr. Certificat UIG – 1014 – ES – 1220

UIG – 1037 – ES – 126

Domenii Pentru ISO 9001:

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ pentru următoarele activități:

  • Emiterea avizului pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și pentru documentațiile de urbanism, în vederea obținerii și menținerii încrederii și satisfacției beneficiarilor acestor servicii, în condiții de eficiență și eficacitate, conform cerințelor legale și de reglementare aplicabile

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ pentru următoarele activități:

  • Monitorizarea modului de îndrumare și sprijinire a autorităților administrației publice locale și aparatului de specialitate al acestora, precum și a instituțiilor și autorităților din administrația publică centrală, în aplicarea corectă și unitară a prevederilor Codului administrativ (OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare)

Pentru ISO 37001 :

Lucrări publice, construcţii, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, amenajarea spaţiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, reformă în administraţia publică, funcţie publică, fiscalitate locală, proceduri fiscale locale, finanţe publice locale, atestarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, ajutor de stat aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile/rambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate, precum şi formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică

Status Valid