Modul în care standardele ISO fac să avanseze obiectivele de dezvoltare durabilă

Sustenabilitatea este un concept cu multiple fațete, care atinge fiecare aspect al vieții umane și al mediului. Pentru a măsura și a pune în aplicare în mod eficient strategiile de dezvoltare durabilă, standardele joacă un rol esențial. Din acest punct de vedere, Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a contribuit la furnizarea unui cadru pentru inovare, siguranță, grijă față de mediu și responsabilitate socială.

Impactul ISO asupra ODD-urilor: în cifre

ISO a elaborat standarde care au un impact direct asupra tuturor celor 17 ODD, care sunt concepute ca un plan pentru realizarea unui viitor mai bun și mai durabil pentru toți. Următoarele date ilustrează numărul de standarde ISO care se aplică fiecărei ODD:

  • Fără sărăcie: 400 de standarde
  • Foamete zero: 611 standarde
  • Sănătate și bunăstare bună: 3 719 standarde
  • Educație de calitate: 670 de standarde
  • Egalitatea de gen: 254 de standarde
  • Apă curată și canalizare: 747 standarde
  • Energie accesibilă și curată: 1 168 de standarde
  • Muncă decentă și creștere economică: 2 954 de standarde
  • Industrie, inovare și infrastructură: 14 778 standarde.

Reducerea inegalităților: 692 standarde Orașe și comunități durabile: 2.898 de standarde Consum și producție responsabile: 3.321 de standarde Acțiune pentru climă: 1 485 de standarde Viața sub apă: 414 standarde Viața pe uscat: 1.229 standarde Pace, justiție și instituții puternice: 266 de standarde Parteneriate pentru obiective: Date neaflate. Din aceste cifre reiese clar că standardele ISO pun un accent semnificativ pe industrie, inovare și infrastructură, cu un număr impresionant de 14 778 de standarde, ceea ce subliniază rolul esențial al tehnologiei și al inovării în stimularea dezvoltării durabile. Aprofundarea în detalii Fiecare număr de mai sus reprezintă un grup de standarde care urmăresc să abordeze complexitatea provocărilor globale. De exemplu: Sănătate și bunăstare: Cu 3.719 standarde, ISO sprijină calitatea, siguranța și eficiența asistenței medicale – de la echipamente medicale la sisteme de management spitalicesc. Apă curată și salubritate: 747 de standarde contribuie la asigurarea accesului tuturor la apă și canalizare, influențând calitatea produselor, gestionarea deșeurilor și metodele de conservare a apei. Industrie, inovare și infrastructură: Cel mai mare număr de standarde, 14.778, care arată accentul pus de ISO pe construirea unei infrastructuri rezistente, pe promovarea industrializării incluzive și durabile și pe încurajarea inovării. Consumul și producția responsabilă: 3.321 de standarde sunt în vigoare pentru a ne asigura că facem mai mult și mai bine cu mai puțin, având ca scop decuplarea creșterii economice de degradarea mediului.

De ce este important Standardele nu sunt doar documente tehnice; ele reprezintă un consens asupra celor mai bune practici, o înțelepciune distilată și un ghid pentru progres. Acestea asigură faptul că ODD nu sunt doar vizionare, ci și aplicabile. Prin alinierea la standardele ISO, organizațiile pot contribui la un viitor durabil, îmbunătățindu-și în același timp eficiența și potențialul de piață. Calea de urmat Pe măsură ce continuăm să ne confruntăm cu provocări globale, de la schimbările climatice la inegalitatea socială, activitatea ISO rămâne mereu crucială. Prin aderarea și implementarea acestor standarde, ne putem asigura că pașii noștri spre sustenabilitate se bazează pe metodologii dovedite și cunoștințe comune. Invităm întreprinderile, factorii de decizie politică și persoanele fizice să recunoască importanța acestor standarde și să ia măsuri active pentru a le încorpora în strategiile lor de dezvoltare durabilă. Împreună, având ca ghid standardele, putem face din ODD o realitate.Lasă un răspuns