MONDIAL STREET CONSTRUCT S.R.L.

M1
Organizație MONDIAL STREET CONSTRUCT S.R.L.
Locație România, Vișeu de Sus
Standard SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015

SR EN ISO 45001:2023

Nr. Certificat UIG – 1014 – EP – 1105

UIG – 1031 – EP – 561

UIG – 1015 – EP – 351

Domenii Construcții civile, industriale și agricole, reabilitare construcții edilitare și gospodărie comunală, lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide, construcții hidrotehnice, construcții de canalizare de ape reziduale, lucrări pentru conducte de alimentare cu apă, construcții de stații de epurare, construcții și reabilitare drumuri și poduri, instalații în construcții, consolidări de maluri, îmbunătățiri funciare și irigații. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. Construcții, reparații și întreținere terasamente de cale ferată și apărări de maluri inclusiv lucrări de protecția mediului aferent acestora. Reparații periodice și întreținere curentă a liiniilor de cale ferată, fără sudarea șinelor. Construcții, consolidări, reabilitări, reparații și întreținere poduri, podețe și viaducte de cale ferată. Construcții și reparații peroane, copertine, pasaje pietonale, rampe, cheiuri și drumuri de acces. Construcții și reparații treceri la nivel de cale ferată. Construcții, consolidări, reparații și întreținere clădiri și instalații aferente, inclusiv cele ce adăpostesc echipamente pentru controlul, conducerea și semnalizarea circulației feroviare (CED, CEM). Protecții anticorozive la structuri metalice inclusiv la cele de rezistență destinate infrastructurii feroviare. Construcții – montaj structuri metalice inclusiv cele de rezistență destinate infrastructurii feroviare. Decolmatarea albiilor la poduri și podețe, a șanțurilor și tăieri de vegetație pentru realizarea gabaritului de liberă trecere și a vizibilității semnalelor. Subtraversări linii de cale ferată prin foraj orizontal. Lucrări de execuție a instalațiilor pentru gaze naturale.
Status Valid