RENAR: Organismul Național de Acreditare Unic

Istoria RENAR este una îndelungată și plină de realizări semnificative. Începe în anul 1990, când s-a înființat asociația RELAR. Aceasta s-a realizat în conformitate cu Legea nr. 21/1924 privind asociațiile și fundațiile.

În aprilie 1992, în cadrul Institutului Român de Standardizare, a luat naștere Direcția de Certificare Acreditare, Notificare Organisme și Calitate, cunoscută și sub denumirea de IRS – DCANOC. Această direcție a început să desfășoare activități de acreditare, marcând o etapă importantă în evoluția acreditării la nivel național.

Un an mai târziu, în 1993, asociația RELAR a suferit o transformare majoră, devenind RELAR – Organism de Acreditare Laboratoare de Încercări. Aceasta a început să efectueze activități de acreditare începând cu anul 1995, consolidând astfel rolul său în acest domeniu.

În septembrie 1996, RELAR a devenit membru plin al ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) și fondator al MoU. Acest statut a permis asociației să se conecteze la nivel internațional și să colaboreze cu alte organisme similare din întreaga lume.

În 1998, ca urmare a apariției Ordonanței de Guvern nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității, s-a hotărât unificarea celor două organisme de acreditare existente la acea dată, respectiv RELAR și IRS-DCANOC. Acestea au fuzionat într-un singur organism de acreditare național, care a primit numele de RENAR.

La sfârșitul anului 1999, RENAR a devenit membru al EA (European Cooperation for Accreditation), o organizație care promovează cooperarea între organismele de acreditare din Europa. În 2002, RENAR a aderat și la IAF (International Accreditation Forum), un forum global care reunește organismele de acreditare din întreaga lume. În același an, prin Ordinul Ministrului Industriei și Resurselor nr. 317/2002, a fost aprobat Statutul cadru al Organismului Național de Acreditare.

În 2003, prin Ordinul Ministrului Industriei și Resurselor nr. 354/12 iunie 2003, RENAR a fost recunoscută oficial ca organism național de acreditare. În 2008, a fost introdus Regulamentul (CE) NR. 765/2008, care stabilește cerințele de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. În 2009, activitatea RENAR de acreditare a organismelor de evaluare a conformității a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2009.

Astfel, RENAR a evoluat de la o asociație simplă la un organism național de acreditare recunoscut pe plan internațional. A contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemului de acreditare din România și a jucat un rol esențial în consolidarea infrastructurii de calitate din țara noastră.Lasă un răspuns