SELINA S.R.L.

DC
Organizație SELINA S.R.L.
Locație Adresa: România, jud. Bihor, loc. Paleu,  nr. 97

Puncte de lucru: jud. Bihor, loc. Oradea, şos. Borşului, nr 14/A

jud. Bihor, loc. Alesd, strada Tudor Vladimirescu, nr 36

jud. Bihor, sat Lugaşul de Jos, CF 50590

jud. Bihor, loc. Beiuş, str Burgundia Mare, nr 22

jud. Bihor, sat Palota, comuna Sîntandrei, nr 179/A

Standard SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015

SR EN ISO 45001:2023

SR ISO 37001:2017

Nr. Certificat UIG – 1014 – ER – 1154A

UIG – 1014 – ER – 1154B

UIG – 1031 – ER – 600A

UIG – 1031 – ER – 600B

UIG – 1015 – ER – 377A

UIG – 1015 – ER – 377B

UIG – 1037 – ER – 108

Domenii Lucrări de construcţii autostrăzi, drumuri, poduri şi tunele, aerodroame şi baze sportive. Lucrări de reparaţii drumuri, poduri, piste şi platforme. Execuţie și montaj lucrări de siguranță a circulaţiei. Execuţie construcţii clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale (inclusiv lucrări de instalaţii electrice, sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat, procurare şi montaj echipamente). Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide (edilitare, de gospodărire a apei, staţii de tratare a apei, termoficare, procurare şi montaj echipamente). Construcţii hidrotehnice. Restaurări monumente istorice. Îmbunătăţiri funciare (canalizări şi irigaţii). Execuţie drumuri forestiere. Confecţii şi construcţii structuri metalice. Executie lucrări de construcţii pentru depozitarea deşeurilor industriale şi menajere. Servicii de arhitectură, inginerie în domeniul construcţiilor si consultanţă tehnică legată de aceasta. Execuţie lucrări aeroportuare (clădiri civile, industriale, instalaţii aferente, sistem rutier, piste, căi de rulare, platforme). Execuţii, construcţii, reparaţii şi întreţinere lucrări cu specific feroviar (clădiri şi instalaţii aferente, pasarele, peroane, rampe, drumuri de acces, tunele, pietonale, poduri şi podeţe de cale ferată, treceri la nivel de cale ferată). Activităţi de peisagistică. Execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogeneză/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, tip EDSB. Execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune, tip EDIB. Lucrări de telecomunicaţii. Lucrări de consolidare. Lucrări de foraje orizontale şi verticale. Producţie emulsii şi mixturi asfaltice pentru drumuri, poduri , piste şi platforme şi comercializarea acestora. Curăţarea străzilor , îndepărtarea zăpezii , combaterea alunecuşului. Producţia de  beton (preparare si transport) şi comercializarea acestuia.
Status Valid