TERMOPRO EDIL S.R.L.

M5
Organizație TERMOPRO EDIL S.R.L.
Locație România, Oradea
Standard SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015

SR EN ISO 37001:2017

SR EN ISO 45001:2023

Nr. Certificat UIG – 1014 – ES – 1200

UIG – 1031 – ES – 639

UIG – 1037 – ES – 124

UIG – 1015 – ES – 399 A

UIG – 1015 – ES – 399 B

Domenii Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate; Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; Construcții hidrotehnice; Lucrări de demolare a construcțiilor; Lucrări de pregătire a terenului; Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; Lucrări de instalații electrice; Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; Alte lucrări de instalații pentru construcții; Lucrări de pardosire și placare a pereților; Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; Lucrări de finisare; Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești; Lucrări de îmbunătățiri funciare; Comerțul cu materiale de construcții; Proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, precum și instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune; Execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, precum și instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune.

B: Comerțul cu materiale de construcții;

Status Valid